С децата от Детска градина Монтесори Планета България правихме Коледна геометрия

С децата от Детска градина Монтесори Планета България правихме Коледна геометрия

06.01.2021

С децата от Детска градина Монтесори Планета България правихме Коледна геометрия- от триъгълници и квадрати елхички- малка и голяма сестричка.

А с по-големите деца по-сложна елхичка от повече и по- сложни геометрични фигури.

Подобни