И днес с децата от Детска градина Монтесори Планета България- гр. Плевен продължихме да работим по програмата си на седмичната тема "Имам си приятели"

И днес с децата от Детска градина Монтесори Планета България- гр. Плевен продължихме да работим по програмата си на седмичната тема "Имам си приятели"

07.08.2020

Темата ни е свързана със споделянето, доверието и положителния заряд, който ни носят приятелите!

Днес засадихме бобчета и... те показаха листенца.

Всеки трябваше да намери подходящ момент, в който да помогне на другарче... и всеки намери такъв!

Детска градина Монтесори Планета България- гр. Плевен, Лиценз от МОН 269/02.07.2020 г. започва прием на деца от 2 до 7 г. за учебната 2020/2021 г.

Програмите ни са съобразени с държавните образователни изисквания на МОН и използваме иноватовни методи, базирани на Монтесори педагогиката!

Децата в Детска градина Монтесори Планета България - гр. Плевен се чувстват щастливи и се развиват с всеки следващ ден като едни малки изследователи, артисти, художници и спортисти!

Апликираме, оцветяваме, учим и играем всеки ден, а в края на учебната година издаваме Удостоверение за училищна готовност!

Подобни