За метода

Мария Монтесори е ярък представител на хуманното направление в педагогиката. Нейният метод на образование е модел, в който деца с различни умствени и физически способности живеят и учат в естествена среда, в смесени възрастови групи, което наподобява обществото, в което ще живеят като възрастни.

Според Монтесори СРЕДАТА, фокусирана върху детето, е ключово правило в системата. Основната характеристика , по която може да се разпознае нейния метод е подготовката на средата. Добре подготвената среда е „ радостна“, „ красива“ и подредена; предметите и мебелите са в съответствие с ръста на децата; инструментите и материалите са подходящи за малките ръце. Според Монтесори „...при подготовката на средата за децата красотата и редът имат решаващо значение“.

ДЕЦАТА:

 • се обучават чрез собствените си действия ;
 • опознават света през призмата на чувствата, изпитани в процеса на работа;
 • изпитват удовлетворение не от резултата, а от самото действие;
 • подражават на възрастните;
 • учат най-бързо чрез сетивата / сензорен опит/
 • учат от собствения си опит / чрез повторение/

 

 

Детето в системата Монтесори има възможност за свободен избор на:

 • материал, с който да работи, водено от собствения интерес;
 • пространство –място където да работи;
 • време – начало, край и продължителност на работата;
 • вариант на работа –всеки материал предполага няколко варианта ;
 • партньорство – да работи самостоятелно, с партньор или преподавател;
 • общуване – право да бъде изслушвано, възможност да има и изкаже свое мнение /дори погрешно/;
 • придвижване- може да наблюдава работата на другите деца.

В обощение – Монтесори педагогиката предлага:

 • педагогическа дейност, фокусирана върху детето;
 • организирана подкрепяща среда;
 • творческа реализация на възможностите на детето;
 • свобода на избор / на дейност, материали, време, пространство, общуване/;
 • занимания в група от деца на различна възраст;
 • вътрешна дисциплина / умение да планират дейността си/;
 • уважение към чуждото пространство и дейност;
 • проектен метод на работа.

Дидактическият МОНТЕСОРИ материал включва:

 • упражнения от практическия живот;
 • сензорни материали;
 • математически материали;
 • езикови материали;
 • материали за космическо възпитание.