Защо метода Мария Монтесори

 

Главната цел на метода Монтесори е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца. То се разделя на няколко етапа.

Етапи при детското развитие според метода Монтесори:
 - от 0 до 3 години – време, в което се развива детската душевност, която се влияе от тази на възрастните;
 - от 3 до 6 години – детето се влияе най-често от онези възрастни, които са най-близо до него чисто душевно;

Италианският лекар и световно признат педагог д-р Мария Монтесори развива система от научни наблюдения, която се основава на възрастта на децата. Нейните подходи могат да бъдат прилагани, както в детската градина, в училище, така и у дома. Основното за метода Монтесори е, че се сформират групи с деца на различна възраст с цел по-малките да се учат от по-големите. Ролята на възрастния/учителя/родителя е да съблюдава процеса и да го води, но да не се намесва активно в него. Този тип комуникация е изключително полезна за всички страни. Децата се научават да общуват с хора на всякаква възраст, което в бъдеще им носи само позитиви.

Най-важното за метода Монтесори е, че всяко дете е индивидуално и към него трябва да се подхожда по този начин. Точно по тази причина няма единна програма или метод, по който да възпитаваме всички деца. Затова и материалите, които се ползват при метода Монтесори, са разнообразни: практически и сензорни умения, език и математика и други като всичко е свързано със заобикалящия свят. Възпитанието на децата е трудна задача с повече от две неизвестни. Макар да правим всичко като по учебник, често се случват непредвидени неща, за които трябва да реагираме на момента. Кога започва възпитанието на едно дете? Коя е ключовата възраст? Докога имаме влияние над детското поведение и сме способни да го моделираме?

На всички тези въпроси ще отговорим с помощта на метода Монтесори.